Jumis.

2. H. Skujiņa no P. Āboltiņas Aumeisteŗos.

Pļaušanas laikā daudzreiz gadījies tā, ka Jumis bīš tīrumā. Šis nu bēdzis no pļāvējiem un tikmēr bēdzis, kamē vais nebīš nekur ko bēgt un tā nu pēdīgā kopīnā ar Jumis ieslēpies. To pēdīgo kopīnu nu ar visu Jumi nesuši istabā un aizsprauduši aiz vārceles. Ka nu tāda kopīna ar visu Jumi bīsi istabā, ta saimniekam nākusi laime pa logim. un pa durim iekšā.