Slimības.

2. J. Ozols Saukā. Brīvzemnieka «Sborņik», 114, 75. L,P, VIl, I, 1232, 1.

Reiz vienās mājās, Daugavas malā, atjājis cilvēks baltā zirgā un pats arī bijis baltās drēbēs ģērbies. Rokā viņam bijuši septiņi lūku riteņi un viņš lūdzies, lai pārceļot pār Daugavu uz Vidzemes malu. Viens zemnieks izpildījis, ko viņš lūdzies. Bet tiklīdz bijuši otrā malā, baltais jātnieks, grāmatu šķirstīdams, sacījis: «Nu tev jāmirst, tāpēc ka pārcēli mani pār upi, jo es esmu mēris un kur šādu lūku riteni nometu, tur visiem nāve.» Zemnieks tūdaļ nomiris.