Slimības.

3. Audzis Valtenbergā, Vidzemē. Jkr. Il. LP, VII, I, 1232, 2.

Senos laikos Vidzemē plosījies briesmīgs mēris: apkārt laidušies mazi, balti putniņi; kurš tos uzskatījis, tam bija jāmirst. Valtenbergas Pulaura un Silzemnieka māju sētā viens mēris cīkstējies ar otru mēri. Viens bijis balti ģērbies ar baltu zirgu, tam iepakaļ laidušies balti putniņi. Jātnieks gribējis ietikt minētās mājās. Otrs mēris, ar iezilganu zirgu un sarkani ģērbies, nelaidis balto jātnieku mājās iekšā. Kāvušies, kamēr iezilganā zirga jātnieks uzvarējis. Minētās mājās neviens ar mēri vairs nenomiris.