Slimības.

6. J. Ķalniņš Druvienā. Etn. Ill, 1893. LP, VIl, I, 1233, 2.

Vienreiz ceļa vīri esot braukuši uz Rīgu, tas bijis mēra laikos. Kur vien braukuši - viss bijis izmiris un tukšs. Ceļa vīriem vienmēr no pakaļas braucis melns kungs ar divi melniem zirgiem. Ceļa vīri atraduši visas mājas gar ceļa malām tukšas - arī Rīga bijusi tukša. Tur viņi pieņēmušies visādu mantu un braukuši atkal uz māju. Bet melnais kungs braucis atkal no pakaļas. Ceļa vīri tūliņ nopratuši, kas tās esot, un steigušies, cik vien varēdami, uz māju. Tikko mājās iebraukuši, saimnieks saimniecei stāstījis, ka šiem laikam mēris pakaļ braucot.