Slimības.

7. Bērzaunē. Etn. Il, 1892. LP, VII, I, I237, 2.

Dažreiz mēri atvairījuši. Tā, piemēram, tas kādās mājās noticis, kur trīs gadus vecs bērns to katrreiz, kad tas ap brokasta laiku te ienācis, to paņēmis un pār sētu pārsviedis. Tā gājis veselu mēnesi; bet tad mēris bijis ienācis bērnam guļot. kur nu viņš par lielām dusmām visus, bez vien minētā bērna. nomirinājis.