Slimības.

9. Bērzaunē. Etn. 1I, 1.892. LP, Vll, I, 1238, 2.

Vienās mājās piemitis mēris. Saimniekam bijis jānoliek priekš mēra izvārīts gailis, stops alus un svece. (Saimnieks pats nosēdies pēc tam uz istabas krāsns). Kad mēris ienācis, tad vispirms sācis ēst, gaļu uzkozdams, alu uzdzerdams; tomēr, kad mēris prom aizgājis, viss ēdiens bijis tāpat vesels. Kad paēdis, tad tūliņ sācis savā lielā grāmatā rakstīt un rēķināt, t. i. saskaitīt, cik pagājušā dienā pastrādājis, un arī nospriest, kur nākamā dienā uzturēties un ko darīt. Rītā, gaismiņai svīstot, atkal ar to pašu zirgu aizjājis.