Slimības.

10. K. Blauberģis Sērpils apg. Etn. Il, 1892. LP, VlI, I, 1238, 4.

Par S. pagasta V. mājām stāsta, ka tur dzīvojuši septiņi brāļi un viena māsa. Māsa pa mēra laiku bijusi aizgājusi uz Sērpili darbos. Brāļi pa mēŗa laiku katru nakti gājuši uz mežu gulēt. Mājās atstājuši maizes kukuliņu un piena bļodiņu uz galda. Rītā, no meža atnākuši, pa priekšu devuši suņam, tad kaķam un gaiļam no atstātās maizes un piena ēst. Kad tie palikuši dzīvi, tad pēc paši ēduši. Vakarā atkal gājuši uz mežu, maizi un pienu tāpat atstādami.