Slimības.

17. J. Rubenis Ērgļos.

Cilvēks jau iepriekš varējis nojaust, :ka drīz sāks drudzis kratīt, juzdams aukstumu kaulos. Tā arī viens vīrs, manīdams tuvu kratīšanu, iemeties kartupeļu dobē uz galvas. Drudzis piegājis pie kartupeļu dobes un nodancojis vien sacīdams: «Nupat labā pupu sēja, bet zirgs dobē kaklu nolauzis.» Tā drudzis to atstājis un aizgājis citur zirga meklēt. Vīrs nu cēlies no dobes ārā un gājis tūliņ pupas dēstīt; bet tad pieaugušas arī ļoti labas pupas.