Slimības.

18. J. Rubenis Ērgļos.

Meitām ganos tikmēr nebijis brīvu gavilēt, kamēr lapas saplaukušas, citādi drudzis piemeties. Reiz ganu meita dziedājusi pavasarī un drudzis teicis: «Rēc vien, ķēve, rēc! Kad likšos mugurā, tad jāšu.»