Slimības.

21. J. Rubenis Ērgļos.

Viena drudža slimnieks noredzējis sapnī, lai viņš izģērbjoties pliks un izlienot caur ūdeni upei pa dibenu uz otru krastu, tad drudzis to atstāšot. Šis nu paņēmis citas drēbes, pārsviedis upes otrā krastā, izlīdis caur ūdeni un otrā pusē apģērbies. Pie atstātām drēbēm nu piegājis kāds smalks kungs un sacījis: «Tagad man pats labais sējas laiks, bet zirga vairs nav, āda vien palikusi.»