Slimības.

27. K. Milnus Žeimes apg. Etn. III, 1893. LP, VlI, I, 1244, 3.

Reiz sieva, pārēzdamās biezputru, dabūjusi drudzi un to ilgi saturējusi, nevarēdama nekādā ziņā no viņa tikt vaļā, kamēr tai beidzot iekritis prātā pamēģināt ar to pašu biezputru. Un lai gan tā sajutusi lielu riebumu pret šo ēdienu, tad tomēr to pārvarējusi un ēdusi, bet pēc bļodas jau drudzis bijis pagalam.