Slimības.

36. H. Skujiņa no 76 g. v. J. Ābeles Aumeisteŗos.

Nu, drudžu laikus jau es pats redzēju. Namā iekš kules karājās drudzis un tā kule bī pavisam apkvēpusi. Ka nu drudzis gāja no kules laukā, ta meklēja kādu, ko dīdīt. Ka nu drudzi gribēja kādā ieiet, ta uzmanījās, ka saimnīca nesa ēdienu un ievēlās šai nemanot putras bļodā. Ka nu kāds ēda, ta drudzis noskatīja uz ēdiena burbuli, ievēlās burbulī un nu šo nostrēba lejā. Kā nu šo nostrēba lejā, ta vaina un laža (guļa) tūlī bī klā.