Slimības.

38. J. Rubenis Ērgļos.

Par guļu sauc lipīgu slimību, kuŗu apkaŗojot kvēpināja dažādas smirdošas zāles. Reiz guļa piegājusi pie tā izkvēpinātas istabas loga un teikusi: «Vai, kā tur pieķēzīts! Tur nevar ne deguna iekšā bāzt.»