Slimības.

40. K. Šulcs Zasulaukā. LP, V, 395, 193, 2.

Torņakalnā, kur tagad Māŗas sudmalas, senāk ap to laiku, kad pirmais kolieris Rīgā plosījies, bijis grezns nams, kas piederējis bagātajam Pandierim; bet iepretim Pandieŗa namam bijusi maza mājele, kuŗā vecs, nabags vīrelis ar savu sievu dzīvojuši. Reiz abi vecīši vēlā vakarā sēdējuši mājeles priekšā un piepēži ieraudzījuši svešu sievieti zemnieku drānās, basām kājām un kurvīti uz rokas. Sieviete vaicājusi: «Lūdzami, labie ļaudis, vai nevarat man pateikt, kur še Pandieŗa nams atronams?» «Ā! tas pats jau ir - te otrā pusē.» - «Ak tā tā! Ilgi izmeklējos: mums drusku jāizlīdzinās. Gan par mani vēl ko vairāk dzirdēsit.» Otrā rītā atraduši bagāto Pandieri ar visiem apkalpotājiem kolierī nomirušus. Arī apkārtējās mājās laudis brīnum miruši: bet abi vecīši nemaz nesaslimuši.