Nāve.

Nāve gan nav nekāda dieviete, bet tikai zināmas dabas parādības personifikācija. Tomēr šāda mītiska būtne ir pasaulē plaši pazīstama un tiek daudzināta jau no seniem laikiem. Nav jau īsti noteiktas dievības arī Gausu-māte, Jumis un daudz citas tādas teiku būtnes. Tā ka nāvi nevien nolemj Laima un sūta Dievs, bet piespriež arī Mājas-kungs, Vilce, Ūsiņš un citas dievības, tad teikas par Nāvi arī nevarēju īsti šķirt no dievu teikām.