Nāve.

1. K. Skujiņa no T. Ziemeles Smiltenes pagastā.

Reiz dzīvojis viens bagāts vīrs, kam no nāves bijis briesmīgi bailes. Kad nu bagātajam vīram jau tuvojusies beidzamā stunda, tad viņš bēdzis uz vienu tālu salu, aiz jūrām un zemēm, kur dzīvojis viens bagātā vīra draugs. Bagātais vīrs domājis, ka Nāve tur viņa neatradīšot. Kad nu viņš nonācis tai salā un gājis iekšā tai būdiņā, kur dzīvojis viņa draugs, tad tam pretī nācis viens svešs vīrs. Bagātais vīrs prasījis, kas tas svešais tāds esot. Svešais atbildējis: «Es esmu pati Nāve,» Nu bagātais vīrs tūlīt arī nomiris.