Nāve.

7. V. Zacharska no 90 g. v. B. Ždanovskas Ozolmuižas pagastā.

Vīnā cīmā dzeivuoja vīna vaca buoba. Jei vysu sovu myužu lasīja naudu un globuoja, runuodama: «Lai byus Nuov ei.» Jei pīšyva sev jaunu drēbu un nikod jūs navylka mugurā, bet vys runuoja: «Lai byus Nuovei!» Tal pi juos beja salasīts daudz zalta naudas. Vīnu nakt atīt uz buobu Nuove un runoj: «Nu, buoba, vilcīs nymuos drēbēs; es asmu Nuove un tevi pajemšu!» Bet buoba sasabeida un suoka prasīt, kab jei jū najemtu, un devja Nuovei vysu zaltu un drēbes. Bet Nuove nikuo nu juos napajēmja, bet satvēra buobu aiz apakles un nīmesja uz dūbi. Valns nu juos drēbu sašyva maisu dēļ tuo zalta, kuŗu jej lasīja daudz godu un tagad valns nosoj tū maisu ar sevim.