Pūķa iegūšana un darbība.

1. Skolotājs D. Dambergs Smiltenē. R. Auning, Drachen-Mythus, 33. 44.

Pūķi var pirkt Rīgā pie namnieka. Jāpērk par sidraba naudu, bet par to jāapsola paša, sievas un bērnu dvēseles velnam.. Namnieks iemet 15 kapeiku gabalu ugunī, kas tur dancodams un ar dzirkstelēm sprēgādams sadeg. Lai redzot, ka tā arī degšot pircēja dvēsele. Ja tomēr grib pūķi pirkt, tad pircējam iedod kastītē jeb maisā: vai kaķi, vai kurmi, vai zirga pineklu, vai citu kādu dzīvu vai nedzīvu lietu par zīmi, ka pūķi ir nopircis. Mājā pārbraucis, saimnieks, lai labdienas vietā saka sievai: «Nu. sieviņ, velns tavā un manā sirdī.» Tad palaiž to kustoni, ko pircis, vaļā, jeb noliek to pirkto lietu nosacītā vietā.

(Pūķi var arī pats mājā izaudzēt.) Deviņi gadi vecs gailis dējot vienu olu, šī jānēsā deviņas nedēļas padusē vai azotē, tad no šīs olas izperinoties putns, kas esot pūķis. (Pēc Grāvendāles varianta (ibid. 16, 19) gailim jābūt melnam).