Pūķa iegūšana un darbība.

3. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 26, 34.

Pa gaisu skrejošu pūķi varot tā nošaut. Papriekš viņam esot jāmērķē ar bises resgali, tad ātri jāapgriež stobra gals un jāšauj. Tā pūķis ir zemē.

Pa gaisu skrejošu pūķi varot šaut arī ar zelta (var. arī ar sidraba) lodi, tad viņš nokrītot un pārplīstot.

Pērkona lode ir mazs apaļš akmentiņš, kas atronams tur, kur zibens iespēris. Tas jāglabā klētī, tad pūķis nenesot labības laukā.

Piezīme. Par pērkona lodi mēdz saukt zemē atrastos senos akmens cirvjus. P. Š.