Pūķa iegūšana un darbība.

4. K. Kundziņš Smiltenes dr. Bilskas pag. Drachen-Mythus, 35, 49.

Pūķis izskatās gan ugunīgi sarkans, pilnā nākdams, gan balts, tukšā nākdams. Nakts laikā (tas ir) kā ugunīga čūska, dienā kā viesuļa vējš.