Pūķa iegūšana un darbība.

6. Kārlis Birznieks Zemītniekos. Drachen-Mythus, 56, 92. LP, Vl, 88, 76.

Viens saimnieks līdis slepus lielā piektdienā naktī uz pirti. Puisis to novaktējis un pie pirts lodziņa skatījies, ko saimnieks darīs. Saimnieks taisījis no pirts slotas zariem gaili un puisis taisījis tādu pašu aiz loga. Saimnieks pataisījis kā riktīgu; bet puisim pavedies uztaisīt ar vienu kāju.

Tiklīdz saimnieks savu gaili pataisījis, tas prasījis: «Ko es tev vilkšu?.Saimnieks atbildējis: «Velc kviešus!» Puiša gailis prasījis puisim: «Ko es tev vilkšu?» Puisis atbildējis: «Klibs tu esi; ko saimnieka gailis pārvelk, to ievelc manā klētī!»

No rīta puiša klēts bijusi pilna ar kviešiem, tā kā pa durvim kvieši nākuši laukā: bet saimniekam bijusi klēts tukša.