Pūķa iegūšana un darbība.

7. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 6, 1. LP, V I, 65, 3.

Vecos laikos Īvāniem. bijis pūķis, kas uz klēts augšas plauktiņa dzīvojis un ko viņi tur labi barojuši. Gan nauda, gan maize, viss tiem bijis Papilnam. Saimniece metas nemaz nav laidusi klētī iekšā. Bet viena meita vienreiz dzirdējusi, ka tur klētī kas taisa: «Tiks, tiks!» Šī paņem trepes un pakāpj uz augšu - ierauga mazu pelēku putniņu, kas tur tirkšinājis. Tas esot bijis tas pūķis.

Piezīme. Šeit, kā liekas, par pūķiem ir noturēti savādi kokgraužņi jeb ķirmji, kuŗus tura arī par svētām meitām. P. Š.