Pūķa iegūšana un darbība.

9. H. Skujiņa Zvārtavā.

Vienam vecam puišam bijis pūķis. Vecpuisis apprecējis otras mājas saimnieci un aizgājis par saimnieku sievas mājā. Pēc kāzām līdz ar citām mantām bijis jāved arī pūķa uz jauno dzīves vietu. Pūķis bijis ielikts nelielā koka kastē. Kasti ielikuši pajūgā, ko vilkuši seši zirgi. Lai gan nebijis tālu ko braukt, tomēr zirgi bijuši vienās putās, kad iebraukuši jaunā mājā.