Pūķa iegūšana un darbība.

10. H. Skujiņa Zvārtavā.

Reiz vakarā pēc saules rieta; mājas ļaudis pagalmā lūrējuši vakariņas. Augstu gaisā lidojis kas liels mirdzošs, tāds kā putns. Pie laidara tas stāvu nolaidies lopu barā. Mājnieki manījuši, ka: nebūs labi, un ar suni steigušies uz laidaru. Suns ieskrējis laidarā pirmais, reiz ierējies un apklusis. Pūķis pazudis, it kā zemē ielīdis. Ja pūķi nebūtu laikā pamanījuši, tad lopiem būtu kāds nelabums noticies.