Pūķa iegūšana un darbība.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

Reiz es redzēju pūķi. Tas jau ir ilgi, ilgi atpakaļ. Toreiz es biju maza meitene un gāju ganos. Ganīju lopus pie Zvāgara (māja Smiltenē) mazā mārciņa. Bija jau krietni uz vakara pusi, saule taisījās noiet. Pūķis laidās pa gaisu, locīdamies kā čūska. Viņš bija gaŗš un izskatījās kā zils, kā sarkans, dažreiz atkal, kā vaŗavīksne un kā spīdīga zvaigzne.

Veci cilvēki stāstīja, ka tas pūķis bijis no Pubuļa (pusmuiža Aumeisteŗu pagastā).