Pūķa iegūšana un darbība.

12. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VIl, l, 832, 3.

Viens namnieks Rīgā pārdevis saimniekam pūķi, pamācīdams, ka mājās tādā vietā, kur neviens svešs cilvēks nestaigā, jānoliek pūķim ēst. Ja kauj lopus, tad jādod no lopu iekšām; ja cep maizi, tad no maizes: ja kuļ sviestu, tad no sviesta; ja brūvē alu, tad no alus; ja dabūjot ciema kukuli no kaimiņiem, tad no ciema kukuļa.