Pūķa iegūšana un darbība.

13. A. Neslers Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VlI, I, 224, 7.

Pūķim ir platas bikses. Biksēs viņš sazog no citiem saimniekiem miežus un pienes savam pieturētājam. Reiz viens pūķis platās bikses tā piebēris ar miežiem, ka pārplīsušas un nu vairs nekad nevarējis labību nest.