Pūķa iegūšana un darbība.

17. Rankā Drachen-Mythus, 27, 57. LP, Vl, 76, 40.

Vienam saimniekam bijis pūķis, kas pēc izskata bijis kā ogle pagales lielumā. Viņš šo savu pūķi glabājis tīnē. Vakara, tīni atslēdzis vaļā un pūķi izlaidis ārā. Šis kā ugunīga čūska aizskrējis un pa nakti saimniekam savilcis visādas mantas; rītā nācis atkal atpakaļ un ielīdis tīnē.