Pūķa iegūšana un darbība.

18. Mācītājs Zunte Ērgļos. Drachen-Mythus, 50, 53 55. LP, Vl, 80, 56.

Viens cirstiešu saimnieks esot nopircis vienreiz Rīgā slotu, pārnesis padusē mājā, nolicis kaktā un nu lopi un zirgi vareni padevušies.

Viens saimnieks kūtī arvienu turējis pakārtus: vienu pāri bikšu, izkapti, segu, slotu un kulīti labības. Tādi cilvēki, kas tā darījuši, visās vajadzībās bijuši apgādāti arvienu. Ja šis pats saimnieks pie darba gājis, vienmēr ņēmis kulīti pūķim līdz.