Pūķa iegūšana un darbība.

22. E. Kļaviņa Secē. Latvju kultūras kr.

Seces pagasta Antiņu māju saimnieks senos laikos bijis iedaudzināts par lielu burvi un pūķu cienītāju. Reiz, vēlu vakarā, mans vectēvs gājis no valsts mājas uz mājām. Iedams gaŗām Antiņiem, uz rijas jumta ieraudzījis uguntiņu izšaujoties un atkal nodziestot. Domājis, ka rija degot. Skatoties: uguntiņa stiepjoties aizvienam garāka un garāka un galu galā aizlaižoties uz Seces muižas pusi. Nu vectēvs atminējies, ka tas esot bijis pūķis, kas no Seces muižas Antiņam nesot labību. Antiņam vienmēr esot bijis daudz labības un bagātīgi dzīvojis.