Pūķa iegūšana un darbība.

27. Jansonu Jānis Liel-Platonē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 759, 3.

Nabaga saimnieks aizbraucis uz Rīgu pūķi pirkt, jo tur namnieki pārdevuši viņus par dālderi gabalā. Jā, un kā nu iedevis namniekam to dālderi, tā tas iemetis viņu krāsnī - krāsns pilnās liesmās degusi - teikdams: «Ja gribi, lai tava dvēsele tāpat ellē danco, kā šis dālderis krāsnī, tad še - ņem to pūķi; bet ja ne - neņem!» Saimnieks paskatījies krāsnī un ieraudzījis, ka dālderis nejauki pa uguni lēkā un, negribēdams savu dvēseli vellam atdot, pārmetis krustu un atteicis: "Negribu!" Pārbraucis bez pūķa mājā.