Pūķa iegūšana un darbība.

35. Kārlis Birznieks Zemitniekos. Drachen-Mythus, 53, 89. LP, Vl, 87. 74.

Rīgā varējuši dabūt pūķi pirkt. Rubulis bijis jāmaksā par pūķi. Pārdevējs naudu iemetis krāsnī; nauda krāsnī dancojusi un nākusi ārā. Divreiz tā iznākusi, trešo reiz ne. Pārdevējs teicis: «Tā tava dvēsele pa elli degs un dancos!» Pārdevējs pūķi, papīrā ietītu, iznesis un pircējam iedevis; tas iebāzis kabatā un braucis uz mājām. Skatīties, kas iedots, nav bijis brīv. Uz ceļa paskatījies un ieraudzījis tik(ai) divas oglītes - savīkstījis un nosviedis zemē. Otrs ceļa vīrs braukdams pacēlis un iebāzis kabatā. Mājā pārbraucis, tas nogulis; pa miegam divi puiģelīša prasījuši: «Ko mēs jums vilksim?» Saimnieks gulēdams atbildējis: «Sūda, ko jūs man vilksit!»

No rīta pilns laidars pievilkts sūdu. Saimnieks pamanījis, kas par putniem, licis uz priekšu, lai velk labību.