Pūķa iegūšana un darbība.

39. H. Skujiņa, Bilskas pag.

Reiz, vienam saimniekam bijis pūķis. Pūķis katru rītu nācis pie saimnieka istabas durvim un prasījis: «Ko nu nesīs?» Saimnieks pūķi ielaidis istabā, izstāstījis, ko lai nes un kur lai liek. Tad pūķis aizskrējis.

Reiz saimnieks ar saimnieci aizbraukuši un aizbraucot aizmirsuši meitai pasacīt, ko lai liek pūķam nest. No rīta pūķis pieskrējis pie istabas durvim un prasījis: «Ko nu nesīs?»

Meita nekā nezinājusi un nemaz neklausījusies. Bet pūķis kliedzi vienā kliegšanā. Meita noskaitusies un mēdījusi: «Ko nu nesīs? Ko nu nesīs? Nes suņa sūdus!»

Pūķis aizskrējis. Kad meita vakarā nākusi no govu kopšanas, tad pie istabas durvim bijusi vesela čupa suņa sūdu. Tas bijis pūķa darbs.