Pūķa iegūšana un darbība.

41. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Viens saimnieks braucis uz Rīgu naudas pūķi pirkt. Saimnieks iegājis pie pūķu pārdevēja un tas prasījis:

«Ko jūs gribat? »

«Nu, to pašu naudas pūķi.»

Saimniekam bijis jāiemet krāsnī sidraba dalderis. Tiklīdz saimnieks iemetis naudu krāsnī, tā sākusi lēkāt un beidzot pazudusi. Rīgas kungs saimniekam iedevis mazu kastīti un piekodinājis, lai to tikai mājā vaļā taisa un kad sievu satiek, tad lai sakot: «Siev', velns tavā sirdī, velns manā sirdī!»

Kad saimnieks aizbraucis mājā, tad darījis tā, kā Rīgas kungs piekodinājis. No tā laika saimniekam naudas nekad vairs netrūcis.