Pūķa iegūšana un darbība.

43. Grāvendāliešos. Drachen-Mythus, 19, 25. LP, Vl, 72, 29.

Viens saimnieks Rīgā iebraucis, iegājis tai bodē, kur pūķus pārdod, un prasījis naudas pūķi. Bodnieks viņam iedevis papīra vīkstolu sacīdams, ka tur jau esot ietīts. Zemnieks vajadzīgo naudu nodevis, braucis priecīgs uz māju. Uz ceļa būdams, viņš paņēmis paciņu un gribējis jauno pūķi apskatīt. Bet paciņu vaļā attaisījis, ieraudzījis tik zirga sūdus. Par tādu piemānīšanu apskaities, viņš visu vīkstolu iesviedis mežā. Otrā gadā, tam pašam mežam garām braucot, saimnieks iedomājis pērno notikumu un gājis skatīties, vai vēl vīkstols būs tai pašā vietā. Meklējamo gan vairs nav atradis, bet gan labu blāķīti naudas, ko pūķis bija savilcis, bet pūķa vairs nevarējis dabūt, lai gan rūpīgi pēc tā skatījies. Saimnieks gan naudu paņēmis, bet tomēr nebijis vis tik priecīgs, tādēļ ka paša pūķa nevarējis dabūt.