Pūķa iegūšana un darbība.

46. Andrejs Lindē no Edas Oškalnes. LP, VlI, 1754, 5.

Viens saimnieks taisījies Rīgā braukt. Tad kaimiņš atnesis 50 dālderu un lādīti, lūgdamies, lai šam divus pūķus no Rīgas pārvedot. Labi. Izmeklējies Rīgā pēc pūķiem šur, tur - nekur sadabūt. Bet mājā braucot šam divi dunduri pie zirga piemetušies. Noķēris tos pašus, ielicis lādītē un pārvedis kaimiņam. Un ko domāt? Tie bijuši patiesi pūķi.