Pūķa iegūšana un darbība.

51. Fr. Mūrnieks Lejas pagasta Kurmjos. Brīvzemnieka kr. LP, VIl, I, 742, 6.

Ja rudzus pirmo reizi rijā seŗ, tad jāseŗ līdz skujas un čūska, lai burvis, skauģis, pūķis, rudzus ņemdams, paņemtu skujas līdz un to varētu uzzīmēt. Čūska atkal neļauj pūķim rudzus aiztikt. Viens saimnieks tā sēris skujas līdz. Rītā aizgājis pie sava kaimiņa, kas kūlis, un pierādījis, ka viņš šā labību kuļ, jo esot vakar seram piejaucis skujas un tās te nu esot metienā, ko katrs varot redzēt.