Pūķa iegūšana un darbība.

53. Mācītājs Dēbneris Jaun-Kalsnavā. Drachen-Mythus, 6, 2. LP, Vl, 66, 5.

Divi pušelnieki bijuši: vienam bijis pūķis un viņš arvien bijis pieticis, otram arvien labības pietrūcis. Tad kāds viņu pamācījis, lai sakapājot skujas un iejaucot labībā. Kad viņam atkal auzu pietrūkumu, tad viņš gājis pirkt no pušelnieka. Kad nu no apcirkņa auzas grābuši, tad šis redzējis, ka ar skujām ir sajauktas, un sacījis, ka tās viņa auzas. Tā tad atraduši, ka pušelniekam ir pūķis, kas šo apzogot. Un nu abi kopā to pūķi baŗojuši un abiem bijusi labība.