Pūķa iegūšana un darbība.

59. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

Nabadziņš braucis uz tirgu - braucis, braucis un piesnaudies. Uzreiz kaut kas kliedzis: «Kur bērs, kur bērs, kur bērs?»

Tūliņ no gaisa sākuši švīkstēdami birt balti zirņi. Nabadziņa vezumā piebiruši 7 pūri zirņu.