Pūķa iegūšana un darbība.

63. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 24, 31. LP, VI,74,35.

Dzīvojuši reiz divi pušelnieki. Tam vienam bijis pūķis, tam otram nebijis. Reiz tas, kam nebijis, vētījis savā piedarbā zirņus. Edzk (redz, kur) ienāk viņas sētas gailis. «Tiš! vai te man gan zirņus ēst! es tev gan!» Paņēmis spriguli un tik sist zemē. Kā sit, - ne gaiļa, nekā, tik zirņu pieradies piedarbā līdz trešam vaiņakam. Kas nu gaili devis. bijis pušelnieka pūķis.