Pūķa iegūšana un darbība.

65. Fricis Kleinhofs Naudītē. Jkr. V, LP, Vll, I, 741, 5.

Vienam saimniekam bija pūķis, kas tam bagātību pienesa. Reiz kaimiņa ļaudis redzēja, ka no saimnieka mājām izskrēja pūķis kā uguns dzirkstele un aizskrēja uz kaimiņa kviešu kaudzi. Pa kviešu kaudzi sāka maisīties un vandīties, ka salmi gāja pa gaisu Pēc tam ļaudis redzēja, ka pūķis aizskrēja atpakaļ uz mājām un ieskrēja rijā. Gāja raudzīt. Rijā bija liela čupa kviešu, kamēr kviešu kaudzē vārpas gluži tukšas. Pūķis esot jauns gars, bet nevarot tiem nekā ļauna darīt, kas ticīgi.