Pūķa iegūšana un darbība.

68. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē LP, VI, 48, 5, 1.

Vienam saimniekam pūķis nesis naudu. Naktim saimnieks gulējis pie loga uz sēdekļa un pūķis devis tikai šim pa logu iekšā

Bet māju puisis to apmānījis un vienreiz nogulies pats saimnieka vietā. Labi. Gulējis, gulējis - te ap pusnakti dzird: viens saucot ārpus loga: «Attaisi, attaisi!»

Puisis attaisījis logu. Kā attaisījis, tā saucis atkal: «Turi ķepuri, turi ķepuri!»

Puisis turējis un šis nu pieberot pilnu cepuri naudas. Bet nezin kā taču apskatījies, ka nav vis saimnieks, bet puisis, un tā tūliņ izņēmis visu naudu no cepures atkal ārā. No rīta puisis atradis savu cepuri pilnu zirgu renguļu.