Pūķa iegūšana un darbība.

79. J. Vitiņš Augškurzemē. Drachen-Mythvs, 61, 100.

Ja kādam bijis naudas pūķis, tad pašam vajadzējis būt taupīgam. Kad saimnieks katru nedēļu vienu rubli sakrājis un to nolicis, tad pūķis pielicis par nedēļu otru rubli klāt. Bet ja saimnieks nenolicis, tad pūķis arī ne.

Piezīme. Pie šās teikas jau R. Auniņš gluži pareizi piebilst, ka pūķis šeit ir līdzīgs gluži nevainīgam Mājas-kungam (Hausgeist) P. Š.