Pūķa iegūšana un darbība.

80. J. Bergmanis Dobeles apg. Bīlenšteina kr. LP, V I, 133, 7.

Viens saimnieks, braukdams pa ceļu, pacēlis tādu kastīti un pārvedis mājā, nolicis stallī.

Bet no tās dienas manījis, ka zirgi apgabalus sākuši baroties. Nu brīnījies un gājis vienu nakti skatīties, kas viņus īsti baŗo. Redzējis: no kastītes iznākuši tādi vīriņi - cits nesis zirgiem auzas, cits miltus, cits ūdeni un tikai baŗojuši. Saimnieks pabrīnojies un ievērojis, ka kastītē tādas vecas drēbju skrandas. Viņš domājis: «Ko tādi kankari te mētājas! un uzmetis turpat uz vadžiem. Bet - kas ir - vīriņiem tas nepaticis, ka viņu guļas vietu posta - aizgājuši tai pašā naktī. Un no tās dienas zirgi nebarojušies vairs.

Piezīme. Šeit pūķi ir līdzīgi mazajiem vīriņiem jeb rūķīšiem. P. Š.