Pūķa iegūšana un darbība.

82. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

Saimnieks gājis uz klēti, šmurkst! no klēts izskrējis pūķis. Saimnieks izrāvis no ķešas nazi un sviedis. Ziemā saimnieks braucis uz Rīgu. Mājvietā tam sulainis nesis pusdienu un uz teļēķa bijis saimnieka nazis, ar ko tas rudenī pūķam sviedis.

«Kur tu manu nazi ņēmi?» prasījis saimnieks.

«Kā - jūsu nazi?» brīnējies sulainis.

«Nu kā tad! Es rudenī to pūķam iesviedu.»

Sulainis tā nobijies, tā nobijies, ka visu laiku vairs saimniekam nerādījies ne pa acu galam.