Pūķa iegūšana un darbība.

83. Skolotājs Karlsons. Drachen-Mythus, 48, 78. LP, Vl, 124, 34.

Pūķis reiz viesuļa veidā izskrējis no Rīgas pilsētas, lai piešķirtu (padarītu) skādi un klizmas (nelaimi). Tā viņš skrējis pār saimnieka labības lauku un sagriezis (savirpinājis) vārpas kušķos. Saimnieks par to sadusmojies un metis pūķim viesulī ar kaujamo dūci (tuteni) - dūcis piepēži pazudis.

Pēc kāda laika aizgājis pilsētā iepirkties un ieraudzījis savu dūci uz pārdotavas galda. Pie naža vēl bija pielipušas asinis no pūķa sirds.