Pūķa iegūšana un darbība.

86. Kārlis Andrītis Jaun-Rozē. D. Ozoliņa «Raganās». Etn. IlI, 1893. LP, Vll, I, 835, 10.

Vienai saimniecei bijušas raganas. Tā arvienu tām ēdienu pirtī nolikusi, kur tās nākušas naktī ēst. Raganām tā devusi labu ēdienu, bet saimei sliktu. Par to viens puisis gribējis atriebties. Vienu dienu nomanīdams, ka saimniece raganām pirtī ēdienu paliek, tas vakarā tur nogājis, ēdienu izēdis, paliekas nolējis zemē un, putras trauku pietaisījis, izgājis ārā. Raganas nākušas naktī ēst un ēdiena trauku atradušas pieķēzītu, domājušas, ka saimniece vainīga un padarījušas, ka saimniece satūškusi kā glāze un nomirusi.