Pūķis apvainots.

3. A. Doks Dzelzavā. Drachen-Mythus, 25, 33 LP, Vl, 75, 38.

Reiz kāds Rīgā nopircis pūķi. Pēc izskata bijis kā zirga pinekls. Pārdevējs stipri piekodinājis, ka mājā aizbraukušam. pirmais vārds uz sievas lai sakot: «Velns tavā sirdī!» Tad šiem pūķis pienesīšot labības vai cik. Vīrs mājā pārbraucis, stāv aiz durvim un grib sacīt: «Velns tavā sirdī!» Bet - kas bijis, kas nebijis - nevarējis un nevarējis izteikt. Ka nu pēdīgi saka, ta izsaka: «Dievs tavā sirdī!» Pūķis tūlīt pazūd un no cerētās bagātības nekā.