Pūķis apvainots.

5. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 9, 4. LP, VI, 67, 8.

Viena bārenīte maļ visu cauru nakti driķus un nevar samalt. Viņa redz, ka viens melns putns skraida pa kambaru ap tām dzirnavām, bet nenomana, ka tas velk driķus. Viņa lūdz Dievu, ka nevar iespēt samalt. Tad tas putns izgājis un viņa pabeigusi malt.