Pūķis apvainots.

11. Ētmanis Kazdangā, Brīvzemnieka kr. LP, VII, I. 846, 1.

Pūķus ēdinājuši tā. Katrreiz, kad ēst vārījuši, vajadzējis uz to kāsi, kur grāpis virs ugunskura karājies, trīs pilītes no gatava ēdienu uzpilināt - no tam bijis pūķim diezgan.

Viens saimnieks tā baŗojis pūķi un itin bagāts palicis. Bet reiz meita vien bijusi mājā un tā neuzpilinājusi kāsim. Pūķis atriebies un aizdedzinājis mājas. Saimnieks, viesībās ugunsgrēku ieraudzījis, pārskrējis mājā un uzmetis to vecu ratu riteni degošā jumtā, kuŗā pūķis mājojis, un tūliņ uguns apdzisusi.